De pagina Circus in Nederland laat in vogelvlucht de ontwikkelingen in eigen land zien. Over historie en contemporain circus in Nederland en daarbuiten is uiteraard al veel meer geschreven. Circuspunt biedt op deze pagina een overzicht aan van beschikbare teksten. Dat kunnen scripties zijn, artikelen in kranten en tijdschriften die een overzicht van de ontwikkelingen en achtergronden geven, of onderzoeken gedaan.

 

Vorig jaar deed Soesja Pijlman naar de stand van zaken als het gaat om talentontwikkeling in het jeugdcircus. Lees hier Keten van Creatie – Talentontwikkeling in het creatieproces van het jeugdcircus – Soesja Pijlman